Ψηφιακή Έκθεση/Μουσείο Μαγουλά

Εικονική περιήγηση μέσα σε έκθεση φωτογραφιών για το χωριό Μαγουλάς (πειραματικό στάδιο)

Η εφαρμογή αυτή αποτελεί μια διαδραστική περιήγηση μέσα σε ένα ψηφιακό χώρο, ο οποίος στόχος μας είναι να παρουσιάζει είτε εκθέσεις φωτογραφιών του χωριού Μαγουλά (αξιοθέατα, φύση, σημεία κλπ) είτε μια μουσειακή αναπαράσταση ιστορικών πληροφοριών και φωτογραφιών που αφορούν το χωριό Μαγουλά.