Ψηφιακό Κέντρο Πολιτισμού

Ψηφιακό Κέντρο Πολιτισμού Μαγουλά Λασιθίου

Η πρόταση του Συλλόγου μας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το 2021 με τίτλο «Ψηφιακό Κέντρο Πολιτισμού Μαγουλά Λασιθίου», στηρίχθηκε στην αξιοποίηση τεχνολογικών και ψηφιακών μέσων που προάγουν τον πολιτισμό και σχεδιάστηκε με βάση τις προδιαγραφές της πρόσκλησης Ψηφιακού Πολιτισμού (πατήστε εδώ). Το όλο εγχείρημα  αποτελείται από βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και επρόκειτο να υλοποιηθεί με τη βοήθεια μελών, εθελοντών και ιδιωτών, που ειδικεύονται στους χώρους της πληροφορίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Όλοι μαζί θα βοηθούσαν στις ακόλουθες δράσεις :

 • Ψηφιοποίηση αρχείων Συλλόγου, παλαιών εγγράφων, βιβλίων κλπ (cloud)
 • Ανάπτυξη μιας σειράς από open source και custom εργαλείων που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στην καταγραφή, επικοινωνία, προβολή κ.α,.
 • Προσβασιμότητά τους από όλους και δημόσια προβολή απομακρυσμένα ή τοπικά.
 • Δημιουργία πλατφόρμων και χρήση μέσων προβολής ιστορικού και πολιτισμικού χαρακτήρα (ψηφιακή βιβλιοθήκη και γκαλερί, προτζέκτορας, κ.α.)
 • Δημιουργία δράσεων εκπαίδευσης με σκοπό τη ψηφιακή αλληλεπίδραση και πνευματική/πολιτιστική αναβάθμιση.
 • Εκδηλώσεις δια ζώσης ή διαδικτυακά που προάγουν τον πολιτισμό (τηλε-συγκεντρώσεις, προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ, διαδρομές κ.α.).

Οι παραπάνω δράσεις στηρίζονται στους βασικούς πυλώνες του Συλλόγου :

 • Η ανάδειξη, προβολή, διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς.
 • Πνευματική ανύψωση του επιπέδου των κατοίκων.
 • Η συνένωση και δραστηριοποίηση των ανθρώπων που κατοικούν, κατάγονται ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το χωριό Μαγουλά.
 • Η αξιοποίηση και ανάδειξη ιστορικών μνημείων και φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η δημιουργία μιας μακρόχρονης και σταθερής πολιτιστικής κουλτούρας.
 • Η δημιουργία ενός πνευματικού κέντρου για την ευρύτερη περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου.

Το κεντρικό μέρος υλοποίησης της δράσης αποτελεί το Πρώην Δημοτικό Σχολείο του χωριού Μαγουλά, όπου εκεί στοχεύουμε να εγκατασταθεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός που αγοράστηκε και στη συνέχεια να διοργανωθούν πολιτιστικές δράσεις που θα στηρίζονται τόσο σε δια-ζώσης συγκεντρώσεις όσο και σε αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Για αυτό το σκοπό, ο Σύλλογός μας έχει κινήσει από το Γενάρη του 2021 όλες τις απαραίτητες διαδικασίες σε συνεργασία με το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και την Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου το σχολείου του χωριού Μαγουλά να αποκατασταθεί.

Η πρόταση του Συλλόγου μας έχει προχωρήσει σημαντικά με :

 1. Τη δημιουργία εικονικής περιήγησης του χωριού Μαγουλά. √
 2. Την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού. √
 3. Τη διοργάνωση προβολής ταινιών, βίντεο, φωτογραφιών. √
 4. Τη δημιουργία και σύνθεση πολιτιστικών βίντεο και εικόνων που προβάλλουν το χωριό Μαγουλά και την ιστορία του. √
 5. Τη δημιουργία πρωτότυπου ηλεκτρονικού και έντυπου παιδικού βιβλίου για το χωριό Μαγουλά. √
 6. Τη δημιουργία πλατφόρμων (WebTrees) και ψηφιακών χώρων συγκέντρωσης στοιχείων (OwnCloud) για το γενεαλογικό δέντρο και την ιστορία του χωριού Μαγουλά. √
 7. Την πειραματική χρήση και επεξεργασία ενός ψηφιακού μουσείου/γκαλερί για το χωριό Μαγουλά. √

Υπό την αιγίδα: