Πολιτιστικός Σύλλογος Μαγουλά

Εικόνα Πολιτιστικού Συλλόγου Μαγουλά

Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μαγουλά ιδρύθηκε το έτος 1996 και αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ως κοινό σημείο έχουν την αγάπη τους για το χωριό Μαγουλά. Σκοπός του Συλλόγου είναι να συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο αφενός στην πολιτιστική και πνευματική αναβάθμιση του τόπου και αφετέρου στην συνένωση των ανθρώπων που κατοικούν, κατάγονται ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το χωριό Μαγουλά.

Βασικοί πυλώνες του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαγουλά

 • Η ανάδειξη, προβολή, διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς.
 • Πνευματική ανύψωση του επιπέδου των κατοίκων.
 • Η συνένωση και δραστηριοποίηση των ανθρώπων που κατοικούν, κατάγονται ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το χωριό Μαγουλά.
 • Η αξιοποίηση και ανάδειξη ιστορικών μνημείων και φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η δημιουργία μιας μακρόχρονης και σταθερής πολιτιστικής κουλτούρας.
 • Η δημιουργία ενός πνευματικού κέντρου για την ευρύτερη περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου.

Βασικοί στόχοι του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαγουλά

 • Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μαγουλά.
 • Δημιουργία ψηφιακού αρχείου, το οποίο θα περιέχει στοιχεία του Συλλόγου και ιστορικές αναφορές/πηγές για το χωριό Μαγουλά.
 • Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της νεολαίας του χωριού.
 • Διεξαγωγή δράσεων που προάγουν τον εθελοντισμό, τη συνεργατικότητα και την ενδυνάμωση των σχέσεων των ανθρώπων.
 • Καταγραφή, συλλογή και έκθεση λαογραφικού και ιστορικού υλικού.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του χωριού για καίρια ζητήματα πολιτισμού, κοινότητας και περιβάλλοντος.
 • Δημιουργία βιβλιοθήκης και χώρου πνευματικής ανάπτυξης.
 • Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με στόχο την ενημέρωση, επικοινωνία, προβολή και διευκόλυνση της καθημερινότητας.
 • Συνεργασία με τους υπόλοιπους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο Οροπέδιο Λασιθίου.
 • Συνεργασία με την τοπική αρχή και τους δημόσιους φορείς.

Δραστηριότητες Πολιτιστικού Συλλόγου Μαγουλά 2020 -

 • Συγκέντρωση Συλλόγου για ιδέες και ανταλλαγή απόψεων 29/08/2020