Καφενεία

  • Καφενείο του Ντολαψονικόλη στο Μαγουλά
    Καφενείο του Ντολαψονικόλη στο Μαγουλά

Ο Μαγουλάς παλαιότερα διέθετε αρκετά καφενεία. Πιο συγκεκριμένα, τα καφενεία του χωριού ήταν, στην κάτω γειτονιά, στου Μιχαήλο, στου Χαϊνομανόλη, στου Ντολαψονικόλη, στου Μαρούδα, στου Μπριτζόλη και στου Μανουσομανώλη ενώ στην πάνω γειτονιά στου Χαϊνογρηγόρη. Κάποια από αυτά, εκτός απ'τον καφέ και την καλή παρέα διέθεταν παραδοσιακά υφαντά όπως στο καφενείο του Μιχαήλο ή πρόσφεραν "ιδιωτικό" κινηματογράφο όπως στου Χαϊνομανόλη. Από αυτά τα καφενεία, μόνο του Ντολαψονικόλη βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία.